We hebben specifiek gekeken naar 2 vakantiebestemmingen van Nederlanders bij uitstek, Duitsland en Frankrijk. Van beide landen hebben we een top 3 samengesteld met initiatieven om herbruikbaar normaal te maken.

Duitsland

Welke initiatieven zijn er in Duitsland om herbruikbare verpakkingen te stimuleren?

  1. Traditie van “Mehrweg”: Duitsland heeft een lange traditie van herbruikbare verpakkingen onder het principe van “Mehrweg” (meermalig gebruik). Dit omvat het gebruik van herbruikbare glazen flessen voor frisdranken en bier, waarbij consumenten statiegeld betalen bij aankoop en dit terugkrijgen bij het inleveren van de lege flessen. Deze praktijk bevordert het hergebruik van verpakkingen en minimaliseert afval.
  2. Verbod op wegwerpverpakkingen: Verschillende Duitse steden en gemeenten hebben lokale initiatieven genomen om wegwerpverpakkingen te verbieden bij evenementen en openbare plaatsen. Dit omvat het gebruik van herbruikbare bekers, borden en bestek bij festivals, markten en andere gelegenheden. Dit verbod stimuleert mensen om hun eigen herbruikbare items mee te nemen en vermindert de enorme hoeveelheden afval die anders zouden ontstaan.
  3. Milieubewuste mentaliteit: De Duitse cultuur heeft een sterke nadruk op milieubewustzijn en duurzaamheid. Dit heeft geleid tot een grotere acceptatie van herbruikbare verpakkingen en een verandering in consumentengedrag. De overheidsinitiatieven worden ondersteund door een samenleving die openstaat voor milieuvriendelijke praktijken en bereid is om bij te dragen aan duurzame oplossingen.


Kortom: bij Duitsers lijkt hergebruik in hun DNA te zitten. Dat in combinatie met aanvullende wetgeving, maakt dat Duitsland steeds meer stappen neemt om herbruikbare verpakkingen te stimuleren!

Koploper Frankrijk

Frankrijk is al langere tijd bezig om wegwerpplastic uit te bannen met wetgeving. Daarnaast zijn er (zekere in kleinere steden en dorpen) veel meer speciaalzaken, bijvoorbeeld de lokale bakker en groentewinkel. Doordat aanlevering van hun producten vaak ook lokaal is en in kleine oplagen, zijn herbruikbare verpakkingen goed mogelijk!

  1. Wetgeving tegen wegwerpplastic: Frankrijk heeft in 2020 al de “Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire” (Anti-Verspilling Wet voor een Circulaire Economie) ingevoerd. Deze wet verbiedt wegwerpartikelen voor eenmalig gebruik, zoals plastic borden, bestek, roerstaafjes en bekers. Door deze producten te verbieden, moedigt de wet producenten en consumenten aan om over te schakelen naar herbruikbare alternatieven.
  2. Statiegeldsysteem en “consigne”: Een van de meest effectieve manieren om herbruikbare verpakkingen te bevorderen, is het invoeren van statiegeldsystemen. Frankrijk heeft dit aangepakt door “consigne” te implementeren, waarbij consumenten een kleine aanvullende vergoeding betalen bij aankoop van drankverpakkingen. Door lege flessen en verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten, kunnen consumenten hun statiegeld terugkrijgen. Dit stimuleert het hergebruik van verpakkingen en vermindert de hoeveelheid plastic afval.
  3. Supermarkten en speciaalzaken als voortrekkers: Veel supermarkten en speciaalzaken hebben hun eigen initiatieven gelanceerd om herbruikbare verpakkingen te promoten. Dit omvat het creëren van bulksecties waar klanten droge goederen kunnen kopen met hun eigen herbruikbare containers. Ook bieden sommige winkels herbruikbare verpakkingen aan voor vloeibare producten zoals oliën, azijnen en schoonmaakmiddelen. Deze inspanningen vergroten het bewustzijn en maken duurzame keuzes gemakkelijker voor consumenten.

Ook in Frankrijk dus veel aandacht voor hergebruik! Wat kunnen wij daar in Nederland van leren?

We kunnen concluderen dat wetgeving om eenmalig plastic terug te dringen werkt. Zowel regelgeving om statiegeld te heffen als een verbod op eenmalig plastic op bijvoorbeeld festivals. Ook boodschappen doen bij lokale speciaalzaken en de markt kan met een herbruikbare verpakking. En tot het moment dat wij ook van dat Duitse, groene DNA hebben, kunnen we dat gelukkig ook in Nederland doen!

Maaike Crum